Arrangementer

Danmarks Lærerforening holder en lang række kurser og seminarer mv. for medlemmer, tillids -og arbejdsmiljørepræsentanter og pensionister

Medlemskonference

Danmarks Lærerforening afholder hvert år seks konferencer for vores medlemmer.

Konferencen finder sted fra lørdag-søndag fordelt på Sinaturhotellerne. Det er gratis at deltage, og vi opfordrer til, at du deltager sammen med dine kolleger.

 

Fagkurser i dansk for lærer i indskoling, mellemtrin og udskoling

Danmarks Lærerforening har fået en bevilling, som gør det muligt at udbyde kurser for dansklærere i skoleåret 2024/25. Det er gratis at deltage. 

Fagkurser for børnehaveklasseledere

Danmarks Lærerforening har fået en bevilling, som gør det muligt at udbyde kurser for børnehaveklasseledere i skoleåret 2024/25. Det er gratis at deltage.

 

Seniorkurser

Selvom du er pensioneret, kan du fortsat komme på kursus med Danmarks Lærerforening.

Hvert år afholdes der fire kurser på Sinaturhotellerne i perioden april-juni 2024. Det er gratis at deltage.

 

Workshop og idékatalog om kønsbevidsthed

Bestil gratis en workshop samt idékatalog til dig og dine kolleger til brug på din skole om kønsbevidsthed i folkeskolen. Lær mere om kønsbevidst pædagogik og om hvordan I kan fremme klassekulturen og elevtrivslen i et kønsperspektiv. 

 

Uddannelse for nyvalgte repræsentanter

Danmarks Lærerforening udbyder hvert år uddannelse til nyvalgte repræsentanter, så de bliver klædt på til at varetage deres nye rolle.

 

Arbejdsmiljørepræsentanter

Nye arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) tilbydes et introkursus på to dages varighed. Der afholdes kurser i både efteråret og foråret.

 

Tillidsrepræsentanter

Nye tillidsrepræsentanter (TR) tilbydes en uddannelse der strækker sig over ét år med flere moduler.
Der starter hvert år ti hold, både for ansatte i og udenfor folkeskolen. Uddannelsen starter i efteråret.

Du kan også læse mere i Organisationsuddannelsesplanen, hvor du finder en oversigt over de enkelte hold.

 

Temadage for tillidsrepræsentanter udenfor folkeskolen

Hvert efterår afholdes der en række temadage for TR.  

Læs mere i den samlede Kursusplan eller på Min side, hvor du også tilmelder dig.

 

Organisationsplan

I organisationsplanen finder du information om uddannelser foreningen tilbyder til tillidsvalgte; TR-uddannelsen, samt uddannelse for kredse.

Kursusplan

I kursusplanen finder du kurser for Sagsbehandler, Temadage for TR samt introkursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter