Gruppelivsforsikring

Du er forsikret ved død eller kritisk sygdom, når du er månedslønnet på overenskomst.

Forsikret både på arbejde og privat

 

Hvis du er ansat på månedsløn i stat, region, kommune eller på en privat virksomhed med overenskomst med Lærernes Centralorganisation, så er du forsikret ved død eller kritisk sygdom igennem Forenede Gruppeliv.  
 

Du betaler for gruppelivsforsikringen over din løn, men du får samtidig et månedligt tillæg svarende til forsikringspræmien.  

  

Du er forsikret, uanset om dødsfaldet skyldes ulykke eller sygdom, og forsikringen dækker både i og udenfor arbejdstiden og i hele verden. Du er også dækket, når du er syg, har ferie, er på barsels- eller adoptionsorlov, når du har orlov med løn og ved orlov uden løn op til 3 måneder.

Vilkår

Hvornår er du ikke forsikret?

Du er ikke længere forsikret som en del af din ansættelse: 

  • Fra udgangen af den måned, hvor du fratræder din stilling 
  • Fra udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år (uanset om du fortsat er ansat) 
  • Hvis du som tjenestemand er fratrådt og får udbetalt egenpension 
  • Hvis du som tjenestemand er på rådighedsløn eller ventepenge 


Hvis du ikke længere er forsikret igennem din ansættelse, men vil fortsætte med at være forsikret, kan du kontakte Forenede Gruppeliv. De kan fortælle dig, hvilke muligheder du har, og hvad det koster. 

Frivillig gruppelivsforsikring 
Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring igennem Danmarks Lærerforening som et supplement til den obligatoriske. 
 
Læs mere om frivillig gruppelivsforsikring.