Er du medlemsberettiget?

Danmarks Lærerforening optager lærere og undervisere, som er ansat eller jobsøgende til stillinger, hvor vi er den forhandlingsberettigede organisation.

Kontakt din lokale kreds

De lokale kredse vil i langt de fleste tilfælde kunne besvare spørgsmål om medlemsberettigelse.

Find din lokale kreds

Danmarks Lærerforening har fire hovedområde, hvor vores medlemmer typisk søger stillinger indenfor eller er ansat inden for.

 

Af dit ansættelsesbrev/ansættelseskontrakt bør det fremgå, hvem der er den forhandlingsberettigede organisation. Er det Danmarks Lærerforening, kan du indmelde dig via Min side.

 

Det kommunale område 

Ansatte eller stillingssøgende til stillinger på en folkeskole for 

  • lærere/undervisere, skolekonsulenter, skolepsykologer, børnehaveklasseledere
  • timelønnede lærere, UU-vejledere, tale-hørelærere, konsulenter og lærere (specialundervisning for voksne) og ansatte professionsbachelorer inden for ernæring og sundhed

 

Det regionale område

Ansatte eller stillingssøgende til stillinger, hvor de er beskæftiget med børneundervisning som

  • lærere/undervisere, lærere/undervisere ved specialundervisning, timelønnede lærere/undervisere, professionsbachelorer i ernæring og sundhed,

  • børnehaveklasseledere, skolekonsulenter og skolepsykologer.

 

Det statslige område

Ansatte eller stillingssøgende til stillinger som

  • lærere/undervisere i staten, lærere/underviser på SOSU-skoler, lærere/undervisere på frie fagskoler, skolekonsulenter, professionsbachelorer i Ernæring og sundhed, ansatte lærere/undervisere ved private gymnasiers grundskoler, ansatte lærere/undervisere på Røde Kors Asylcentre.

 

Det private område

Ansatte eller stillingssøgende til stillinger som

  • professionsbachelor i ernæring og sundhed og vikarer i folkeskolen ansat via et vikarbureau
  • lærere/undervisere på dagbehandlingshjem, hvor hovedbeskæftigelsen er undervisning af børn og hvor der ikke er indgået aftaler med andre forhandlingsberettigede organisationer.

 

Er du i tvivl, så kontakt Danmarks Lærerforening på tlf. 33 69 63 00 eller skriv til os på  mailen: dlf@dlf.org

Læs mere om ansættelser hvor DLF har overenskomst

Lærer Smartboard Tavle Undervisning Broe

Mere om ansættelse

Ansættelser som berettiger til medlemslab af Danmarks Lærerforening og lidt om lønniveauet på de områder hvor vores aktive medlemmer er ansat