Fagkurser i dansk for lærere i indskoling, mellemtrin og udskoling

Danmarks Lærerforening tilbyder i skoleåret 2024/25 en række gratis fagkurser i danskfaget. Kurserne finansieres af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Alle pladser på kurserne er fyldt op. Der er derfor lukket for tilmelding.

 

Kurserne er udviklet i et unikt samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, CFU Danmark og Dansklærerforeningen.

 

Så har du lyst til sammen med kollegaer og andre dansklærere at få indblik i den nyeste viden og få konkret og anvendelig inspiration til udvikling af din undervisning, så er chancen der nu!

 

Kursusundervisningen varetages af et hold af erfarne konsulenter fra CFU’erne og Dansklærerforeningen. Kurserne tilbyder en solid blanding af oplæg, workshops og processer, hvor de mange aktiviteter afprøves og omsættes til din praksis og dine elever.

 

Tid og sted

Find tid og sted for kurserne her.

Tilmelding

Tilmelding er åben på 'Min side'. Kurserne kan ved åbning af 'Min side' findes under 'Arrangementer' i venstremenuen. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Har du spørgsmål til fagkurserne og tilmelding, kan du henvende dig til Danmarks Lærerforening på fagkurser@dlf.org

Fakta om kurserne

Kurserne omfatter tre dages undervisning, fuld forplejning og indkvartering i dobbeltværelser.

 

Deltagelse i fagkurserne er gratis. Dog skal der betales et tilmeldingsgebyr på 375 kr. Du skal derfor ved tilmelding oplyse din skoles CVR-nummer samt EAN-nummer.

 

Der ydes ikke refusion for transport og eventuel vikardækning. Vi opfordrer til at tilmelde sig flere kollegaer fra samme skole.

Program for kurserne

Du kan læse mere om kursernes indhold og undervisere samt se en oversigt over kursusdatoerne i programmet.