Kønsbevidsthed - gratis workshop og materiale

Vil du og dine kollegaer blive klogere på, hvad kønsbevidst pædagogik er? Så kan jeres skole få en gratis workshop om kønsbevidsthed i efteråret 2024.

Danmarks Lærerforening vil skabe bedre betingelser for elevernes trivsel og læring.

 

Derfor har vi samlet et lærer-ambassadørkorps. Ambassadørerne kan tilbyde:

  • viden om kønsbevidst pædagogik
  • færdigheder i at igangsætte drøftelser om køn
  • konkrete redskaber til at arbejde kønsbevidst

 

Lærer-ambassadørkorpset kommer gratis ud på jeres skole, fx til et team- eller personalemøde. Vil tilbyder 30 oplæg i efteråret 2024 á 2-3 timers varighed. I bestemmer selv, hvornår vi skal komme på besøg.

 

Workshoppen vil indeholde en kort introduktion til, hvad kønsbevidst pædagogik er, efterfulgt af dilemmadrøftelser om klassekultur og elevtrivsel – set ud fra et kønsbevidst perspektiv.

 

Kataloget ’Kønsbevidsthed i folkeskolen – cases, øvelser og handlemuligheder’ danner rammen for undervisningen og medbringes til alle deltagere.

 

Bestil en workshop

Er du interesseret i at få besøg af en ambassadør? Så bestil en workshop ved at kontakte Danmarks Lærerforening.

 

Idékatalog om kønsbevidsthed i skolen

 

Vil du selv igangsætte samtaler om køn? Så kan du gratis bestille kataloger om kønsbevidsthed.

 

50 lærere har sammen med Danmarks Lærerforening og Tekla Canger, som er underviser og forsker i køn og pædagogik, udarbejdet et katalog, der skal inspirere til samtaler om køn. Idékataloget ’Kønsbevidsthed i folkeskolen – cases, øvelser og handlemuligheder’ er udarbejdet på baggrund af viden om kønsbevidst pædagogik og virkelighedsnære dilemmaer, som de 50 lærere selv har stået i.

 

Brug kataloget med dine kollegaer og bliv klogere på kønsbaserede generaliseringer, kønsopdelt konflikthåndtering, stereotype fremstillinger i undervisningsmaterialer m.m.

 

Bestil trykte idékataloger

Vi sender gratis en kasse med 20 eksemplarer til dig og dine kollegaer - så længe lager haves. Katalogerne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Skriv til Danmarks Lærerforening for at bestille en gratis kasse idékataloger.

Workshops og idékatalog om kønsbevidsthed er udarbejdet som et projekt med støtte af Villum Fonden.

 

Har du spørgsmål vedrørende workshops eller kataloget? Så kontakt Danmarks Lærerforening 

Download idékatalog om kønsbevidsthed

Vil du se nærmere på kataloget allerede nu? Så kan du downloade det.