Kredse

Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

Vi dækker hele landet

Danmarks Lærerforening er delt op i 75 lokale kredse, der hver dækker en eller flere kommuner.

Udover kredsene består Danmarks Lærerforening af IMAK, Dansk Lærerforening i Sydslesvig, Lærerstuderendes Landskreds, Landskredsen og Skolelederforeningen.

 

Få indflydelse i din kreds

I din lokale kreds kan du få indflydelse på foreningens politik, hvis du møder op på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen diskuteres politik og der vælges kredsstyrelse og repræsentanter til Danmarks Lærerforening kongres.

Find din kreds

Din lokale kreds er din hotline til foreningen. Har du brug for hjælp eller rådgivning, skal du altid henvende dig i den lokale kreds eller til din tillidsrepræsentant først.

Find din kreds

Kredsenes samarbejde

De lokale kredse i Danmarks Lærerforening samarbejder om en række fælles opgaver inden for geografisk afgrænsede områder, som hedder de "forpligtende kredssamarbejder"

Formålet med "de forpligtende kredssamarbejder" er at fastholde foreningens mål om at være en fælles fagforening. Samarbejdet er derfor etableret omkring en række centrale politiske opgaver. Ud over et overordnet fagpolitisk samarbejde skal kredsene samarbejde om arbejdsmiljø, pædagogisk udvikling, kursusvirksomhed og pensionistarbejdet.

Oversigt over forpligtende kredssamarbejder