Tale-hørelærer

Som tale-hørelærer i en kommune kan du være ansat som lærer eller konsulent.

Tale-hørelærere bliver aflønnet enten som lærere eller konsulenter. Som oftest er tale-hørelærere ansat i den kommunale PPR. 

 

Tale-hørelærere med læreruddannelse i PPR følger de samme lønbestemmelser som lærere i folkeskolen.  

 

Ligeledes følger konsulenterne med tale-høreopgaver uanset uddannelsesbaggrund samme lønbestemmelser som andre kommunale konsulenter

 

Hvis du er ansat i PPR som lærer, og ikke har grunduddannelsen som lærer, er du garanteret en lønstigning efter 4 års ansættelse på mindst 27.451,11 kr. (niveau 1. april 2024). De anciennitetsmæssige lønstigninger efter 8 og 12 år skal forhandles uden et garanteret mindstebeløb. 

Tillæg

Få hjælp til at gennemskue lønnen

Kontakt din lokale kreds for nærmere spørgsmål om lønnen i din kommune.

Find din lokale kreds