Timelønnet

Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

Her kan du se hvilken løn du får som timelønnet i folkeskole og ved specialundervisning for voksne. Kan du ikke finde svar på det du søger, kan du kontakte din kreds og så vil de hjælpe dig videre. Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

 

Hvornår skal jeg timelønnes?

Hvis du ansættes i en kortere periode end en måned (f.eks. i et dag til dag-vikariater), eller du ansættes med færre end otte ugentlige timer, bliver du ansat på timeløn. 

 

Du skal have løn for alle de timer, du arbejder på skolen eller institutionen. Du skal som minimum aflønnes for to arbejdstimer for hver dag, du er på arbejde, også selvom du kun har en arbejdstime. 

 

Din timeløn er forskellig, alt efter om du arbejder på en folkeskole eller med specialundervisning for voksne. 

 

Kan jeg selv vælge ansættelse på månedsløn eller timeløn?

Hvis du ansættes længere end en måned, og du skal have et fast skema med gennemsnitligt færre end 5,33 timer (folkeskolen) eller 8 arbejdstimer (specialundervisning for voksne) pr. uge, kan du selv vælge, om du vil ansættes på månedsløn eller timeløn. Kontakt din lokale kreds og Lærernes a-kasse for rådgivning.

 

Lærernes a-kasse for rådgivning.

 

  

Timeløn som ansat i folkeskolen 

For uddannede lærere per time  306,81 kr.    
For uddannede børnehaveklasselærere per time  292,50 kr.    
For ikke-uddannede per time  246,97 kr.
Timelønnen indeholder også betaling for individuel forberedelse. 

 

Timeløn som ansat ved specialundervisning for voksne

Når du er ansat ved specialundervisning for voksne, er der forskel på din timeløn, alt efter om du har en arbejdstime eller en undervisningstime, fordi timelønnen for en undervisningstime også indeholder betaling for individuel forberedelse.

 

1 arbejdstime 227,73 kr. 
1 undervisningstime 432,69 kr.

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads

Find din lokale kreds