Opsigelse

Her kan du få overblik over de rettigheder og muligheder, der er i forbindelse med opsigelse.

Opsagt af arbejdsgiver

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en uansøgt opsigelse.

Egen opsigelse

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med, at du selv ønsker at opsige din stilling.

Opsagt under sygdom

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en opsigelse mens du er sygemeldt.

Ferie ved opsigelse

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en opsigelse i forhold til ferieafvikling.