Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Danmarks Lærerforening tilbyder rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og mulighed for henvisning til psykolog.

Lærer Computer Lærerværelse Broe

Hvis du har problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, kan du benytte dig af rådgivningsordningen i Danmarks Lærerforening.

 

Du kan bestille tid til en samtale med en konsulent ved at booke en tid på min side eller ved at ringe på tlf. 33 69 63 00.

 

Book en samtale med en konsulent

 

Rådgivningssamtalen

Du bliver ringet op af en konsulent, som giver dig råd og vejledning i forhold til den problemstilling du oplever på din arbejdsplads. Rådgivningen har tavshedspligt og giver ikke oplysninger videre uden dit samtykke.

 

Brug din TR eller AMR

Det er som udgangspunkt din arbejdsgivers ansvar at hjælpe dig med at håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer. Mange kommuner har tilbud til ansatte, som de kan benytte sig af. Hvis du er i tvivl om hvilken hjælp din arbejdsgiver kan tilbyde, skal du spørge din leder, tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller din kreds. 

 

Find din kreds og læs om mulighed for psykologbistand i din kommune

 

Henvisning til psykolog
Hvis du ikke kan få hjælp fra din arbejdsplads, kan Danmarks Lærerforenings konsulent henvise til en af de psykologer, som vi samarbejder med. Danmarks Lærerforening kan betale for op til fire samtaler. Hvis du benytter dig af Danmarks Lærerforenings tilbud, skal der gå to år, før du kan blive henvist igen.

 

Akut hjælp

Har du akut behov for psykolog på grund af vold eller trusler om vold, skal din arbejdsplads rekvirere hjælp samme dag. Hvis ikke du får hjælp, kan du kontakte din kreds, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller Danmarks Lærerforenings rådgivning.

 

Til TR, AMR, skoleledere og kredsstyrelsesmedlemmer
Som TR, AMR, skoleleder eller kredsstyrelsesmedlem kan du stå i vanskelige situationer i kraft af din rolle. Hvis du har brug for sparring, eller du har brug for en henvisning til psykolog, har du også mulighed for at kontakte rådgivningen.

Book en samtale med en konsulent

Hvis du er medlem af Skolelederforeningen eller Dansk Lærerforening i Sydslesvig kan du kontakte Danmarks Lærerforening på tlf. 33 69 63 00.

 

Psykologhjælp

Hvor skal du henvende dig for at få psykologhjælp? Og hvilke forhold gør sig gældende i din kommune? Få svaret via kredsens hjemmeside.

Søg på kreds