Advokatfunktionen

Klientoplysninger vedrørende advokatfunktionen i Danmarks Lærerforeningen

Danmarks Lærerforening er fagforeningen for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper. Det er en partipolitisk uafhængig organisation med formål, som følger af foreningens vedtægter § 1 og § 2.

 

Følgende klientoplysninger gives i medfør af de advokatetiske regler artikel 21.

 

Advokater i Danmarks Lærerforening er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er registreret hos Advokatsamfundet. 

 

Danmarks Lærerforening har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 København K.

 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Danmarks Lærerforenings advokater:

Advokat (L)
Camilla Bengtson
TLF: 33 69 64 53
E-mail: CAB@dlf.org

 

Advokat
Jasper Sparre-Enger Lyngsig
TLF: 33 69 64 49
E-mail: JSL@dlf.org

 

Advokat

Palle Møller Sørensen

TLF: 33 96 64 91

E-mail: PAMS@dlf.org

 

Advokatfuldmægtig
Kristina Riis Hougaard
TLF: 33 69 64 37
E-mail: KRH@dlf.org