Find overenskomster og aftaler

Her finder du en oversigt over de væsentligste overenskomster og aftaler på det kommunale, regionale, statslige og private område.

Overenskomster og aftaler   

Overenskomster og aftaler fastsætter i vid udtrækning løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår for de ansatte på det kommunale, regionale, statslige og private område.

 

På denne side kan du finde de gældende overenskomster mv. for hvert af arbejdsgiverområderne.    

Overenskomster og aftaler på det statslige område

Overenskomster og aftaler på det private område

Hvad gælder på din arbejdsplads

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds